Prijzen

Contributie

Als je lid wordt van V.Z.O.S. ben je de verenigingscontributie verschuldigd. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Dit heeft tot gevolg dat je ook een NHB-bijdrage moet betalen. Voor de betaling van de contributie (inclusief de Bondsbijdrage) krijg je 1 factuur toegezonden. Dit voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Bij VZOS bestaat de mogelijkheid om lid te worden terwijl je ook al lid bent van een andere handboogschietvereniging. In dit geval dient die andere vereniging de bondsbijdrage te voldoen en vervalt in onze factuur de Bondsbijdrage. De Bondsbijdrage kan jaarlijks worden herzien door de NHB. Eventuele aanpassingen van de verenigingscontributie worden tijdens een algemene ledenvergadering vastgesteld.

Jaar 2020contributieBondsbijdrageTotaal
18 jaar en ouder (senior)€ 145,–€ 58,–€ 203,–
t/m 17 jaar (junior)€ 91,–€ 29,–€ 120,–
Buitenlid (senior)€ 145,–€ 145,–
Buitenlid (junior)€ 91,–€ 91,–

V.Z.O.S. organiseert voor de leden ook de traditionele wedstrijden, zoals het Koningschieten (clubkampioenschap), kerstwedstrijd, paaswedstrijd etc. Deze zijn over het algemeen vrij van inschrijfgeld.