Lidmaatschap

Op cursus

Als je lid wilt worden van V.Z.O.S., moet je eerst een cursus volgen. In die cursus leer je de beginselen van het handboogschieten en hoe je veilig met een boog moet omgaan. Informatie over deze beginnerscursus vind je in het hoofdmenu onder Les. Deze cursus hoef je niet te volgen als je aantoonbare schietervaring hebt. Dit kan bijv. blijken uit het (voormalige) lidmaatschap van een andere handboogschietvereniging of op vertoon van je NHB-pasje. Van ieder lid wordt verwacht om op de schoonmaakavond te verschijnen waarvoor je bent ingedeeld. Bij verschijnen op de schoonmaakavond krijg je na afloop een consumptiekaart ter waarde van € 15,00. Van ieder lid wordt tevens een bijdrage verwacht in de organisatie van de club (bijv. scheidsrechteren, bardiensten, begeleiden van clinic’s / lesgroepen, e.a.).

Opzegging

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor een heel jaar. Dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk (email mag ook) en uiterlijk 4 weken vóór het begin van het nieuwe verenigingsjaar gedaan worden, bij de secretaris van de vereniging. Niet tijdig opzeggen betekent dus dat je voor het gehele jaar contributie en de NHB-bijdrage verschuldigd bent. Tussentijds opzeggen mag, maar dit leidt niet tot restitutie van de NHB-bijdrage en ook niet tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de verenigingscontributie.