Lidmaatschap

Op cursus

Als je lid wilt worden van V.Z.O.S., moet je eerst een cursus volgen. In die cursus leer je de beginselen van het handboog­schieten en hoe je veilig met een boog moet omgaan. Informatie over deze beginners­cursus vind je in het hoofd­menu onder Les. Deze cursus hoef je niet te volgen als je aan­toon­bare schiet­ervaring hebt. Dit kan bijv. blijken uit het (voormalige) lid­maat­schap van een andere hand­boog­schiet­ver­enig­ing of op vertoon van je NHB-pasje. Van ieder lid wordt ver­wacht om op de schoon­maak­avond te ver­schijnen waar­voor je bent ingedeeld. Bij ver­schijnen op de schoon­maak­avond krijg je na afloop een con­sumptie­kaart ter waarde van € 15,00. Van ieder lid wordt tevens een bij­drage ver­wacht in de or­ga­ni­sa­tie van de club (bijv. scheids­rechteren, bar­diensten, begeleiden van clinic’s / les­groepen, e.a.).

Opzegging

Het lid­­maat­schap wordt stil­zwijgend ver­lengd voor een heel jaar. Dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeg­ging van het lid­maat­schap moet schrif­telijk (email mag ook) en uiter­lijk 4 weken vóór het begin van het nieuwe verenig­ings­jaar gedaan worden, bij de secretaris van de ver­enig­ing. Niet tijdig op­zeggen betekent dus dat je voor het gehele jaar contri­butie en de NHB-bijdrage verschuldigd bent. Tussen­tijds op­zeggen mag, maar dit leidt niet tot resti­tutie van de NHB-bijdrage en ook niet tot (gedeeltelijke) terug­betaling van de verenigings­contributie.