Lidmaatschap

Op cursus

Als je lid wilt worden van V.Z.O.S., moet je eerst een cursus volgen. In die cursus leer je de beginselen van het handboog­schieten en hoe je veilig met een boog moet omgaan. Informatie over deze beginners­cursus vind je in het hoofd­menu onder Les. Deze cursus hoef je niet te volgen als je aan­toon­bare schiet­ervaring hebt. Dit kan bijv. blijken uit het (voormalige) lid­maat­schap van een andere hand­boog­schiet­ver­enig­ing of op vertoon van je NHB-pasje.

Lid worden?

Je bent na de cursus of bij gebleken schietervaring van harte welkom op onze club! Op deze website vind je verdere informatie over lidmaatschapsgeld, openingstijden en andere onderwerpen over onze club. Wanneer je lid bent kun je gebruik maken van al onze mogelijkheden. Daarentegen verwachten wij ook van ieder lid zijn of haar inzet om alles op de club goed en gezellig te laten verlopen. Zo zijn er schoonmaakavonden waarop je als lid éénmaal per jaar wordt ver­wacht (en krijg je na afloop een con­sumptie­kaart ter waarde van € 15,00). Een bij­drage in de or­ga­ni­sa­tie van de club wordt ten zeerste op prijs gesteld. We zijn immers een club en samen maken we wie we zijn. Denk daarbij aan bijv. scheids­rechteren, een bar­dienst of het begeleiden van een clinic / les­groep, e.d.

Opzegging

Het lid­­maat­schap wordt stil­zwijgend ver­lengd voor een heel jaar. Dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeg­ging van het lid­maat­schap moet schrif­telijk (email mag ook) en uiter­lijk 4 weken vóór het begin van het nieuwe verenig­ings­jaar gedaan worden, bij de secretaris van de ver­enig­ing. Niet tijdig op­zeggen betekent dus dat je voor het gehele jaar contri­butie en de NHB-bijdrage verschuldigd bent. Tussen­tijds op­zeggen mag, maar dit leidt niet tot resti­tutie van de NHB-bijdrage en ook niet tot (gedeeltelijke) terug­betaling van de verenigings­contributie.