Welkom bij V.Z.O.S.

Handboogschietvereniging Vooruitgang Zij Ons Streven is opge­richt in 1891 en is een van de oudste sport­verenigingen van de gemeente Velsen. Onze vereniging telt op dit moment rond de 100 leden waarvan er een tiental nat­ionale en enkelen zelfs inter­nat­ionale be­kend­heid genieten. Ruim 50 schut­ters zijn meerdere keren per week actief op de 14 in­door­banen van V.Z.O.S.

Boogschieten is een sport die door ieder­een be­oefend kan worden, jongens, meisjes, dames en heren, van jong tot oud. Er wordt bij V.Z.O.S. gescho­ten met diverse soorten bogen. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen (eventueel na een test) aan de sport meedoen.

Kom eens langs als wij aan het schie­­ten zijn. Er is gedur­ende de openings­tijden altijd een bestuurs­lid aanwezig om u welkom te heten, vragen te beant­woorden of infor­matie te geven.