Boogschieten

Boog­schieten is een sport waar met behulp van een boog pijlen worden wegge­schoten naar een doel. Vroeger was de boog een jacht- en oorlogs­wapen, maar tegen­woordig is boog­schieten vooral een concen­tratie­sport. Hoewel in de Verenigde Staten wordt er nog wel gejaagd met een boog.

Bij VZOS wordt er o.a geschoten met onder­staande bogen:

Longbow

boogschieten met een Longbow

Een tradi­tionele houten boog die van oor­sprong uit Engeland komt. Deze boog is meestal uit één stuk hout gemaakt en hier wordt op de tradi­tionele manier (zonder enige hulp of richtmiddelen) mee geschoten. Het oudste exem­plaar van de longbow is ge­vonden in 1991 in de Ötztaler Alpen. Een natuur­lijke mummie be­kend als Ötzi had een long­bow van 1,82 meter (72 inch) gemaakt van taxus. Het lichaam is geda­teerd rond 3300 voor Christus

Barebow

boogschieten met een Barebow

Is een recurve boog. Zowel een moderne metalen boog met losse latten, als een jacht­boog die meestal uit één stuk hout is gemaakt. Een Bare­bow is een kale boog. Er worden geen hulp­middelen, zoals een vizier, stabi­li­satie, klik­ker of marker­ingen op de boog gebruikt. Met deze manier van schie­ten kan er langs de pijl gekeken worden om het doel te raken. Er zijn ook schutters die een com­pound boog ge­bruiken waar geen richt hulp­middelen op zitten (compound blank).

Recurve boog

boogschieten met een Recurve boog

Dit is de meest popu­laire tradi­tionele boog op het moment. Ook wel latten­boog genoemd. Schieten met deze boog is een Olym­pische dis­ci­pline. Bij deze bogen wordt door­gaans gebruik­gemaakt van hulp­middelen. Denkt u aan een vizier en stabi­lisatie om zo nauw­keurig moge­lijk te schieten. Vanwege de vorm van het midden­stuk gaat de pijl door het centrum van de boog. Hij vliegt dus meteen in de juiste richting. Een echte aan­rader voor de begin­nende boog­schutter.

Compound boog

boogschieten met een Compound boog

Ook wel katrol­boog genoemd. Het is een “hightech” boog met katrollen. Hierdoor kan de pees bij geringere boog­lengte toch ver worden uit­getrokken. Vrijwel altijd is de constructie zodanig dat er tijdens het uittrekken een kracht­maximum (piek) gepasseerd wordt. Hierdoor is de benodigde kracht die nodig is bij het richten tot 75% lager dan de kracht die nodig is om de boog uit te trekken. Het is een uitstekende jacht­boog vanwege zijn nauw­keurigheid, efficiëntie en kracht.

Bij een reguliere competitie wedstrijd is het de kunst om tien keer drie pijlen in het centrum van het blazoen te schieten. Op een afstand van 18 meter kan dan 300 punten gescoord worden.

Wanneer een schutter behendig genoeg is met de boog kan deze buiten schieten. VZOS heeft een buitenbaan waar je oefenen kunt op verschillende afstanden tot zelfs 90 meter van het blazoen.

Naast het schieten op de binnen- en buiten­baan bij VZOS zijn er nog meer locaties waar wed­strijden worden georga­niseerd. Deze wed­strijden kunnen door VZOS worden georga­niseerd of door andere verenigingen. U kunt ook meedoen aan wedstrijden in het buiten­land. Denk aan 3D wedstrijden in het bos (boog­schieten kan dus ook buiten in de natuur) waarbij er geschoten wordt op plastic dieren of veld schieten met hoogte­verschil en aangepaste blazoenen.

Wilt u meer weten over de mogelijk­heden van het boog­schieten bij V.Z.O.S kijk dan of een aantal lessen iets voor u is.