Categorieën
Nieuws

Corona Nieuwsflits

Dinsdag 21 april 2020 kondigde de minister president in een persconferentie aan dat een groot deel van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden verlengd tot en met 19 mei a.s.

Alleen op gebied van onderwijs, kinderopvang  en (buiten)sport is een (beperkte) versoepeling toegestaan,  met name voor kinderen (t/m 12 jaar) en jongeren (t/m 18 jaar). Voor iedereen van 19 jaar en ouder blijven de huidige maatregelen gelden en is er geen versoepeling. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om samen met de sportverenigingen (en buurtsportcoaches) afspraken te maken hoe de versoepeling van de maatregelen georganiseerd en gefaciliteerd kan worden. De NHB zal deze week handvaten geven hoe dit vorm gegeven kan worden, VZOS wacht deze informatie af.

Nieuwsbrief NHB update van 21 april m.b.t. de Corona pandemie.